Chat v hre

 V hernom chate je hneď niekoľko miestností.
Globálny chat: V hernom chate je hneď niekoľko miestností.
Firemný chat: Stretávajú sa tu príslušníci rovnakej firmy, platí tu zákaz prijímania do klanu.
Náborový chat: Stretávajú sa tu príslušníci všetkých firiem, je tu povolené prijímať do klanu.
Klanový chat: Len pre členov rovnakého klanu.Tento chat získa každý, kto bude prijatý do klanu.


Chat má niekoľko funkcií, ktoré si spoločne prejdeme.

/ help = zobrazí dostupné príkazy

/ create <rooomname>
= vytvorí miestnosť

/ invite <user> = pozve užívateľa do miestnosti

/ w <user> = šepkanie užívateľovi

/ ignore <user> = Ignorovať užívateľa

/ allow <user> = zrušiť ignoráciu užívateľa

/ users
= zobrazia všetky užívateľov v miestnosti

/ close = zavrie miestnosť

/ leave = opustíš miestnosť