*PRIME*

*PRIME*

Funkcia - Sparťan
Zauímavosť - Mení mená ako ponožky. :)