maldur

maldur

Funkcia - Sparťan!
Zauímavosť - Športovec, vo volnom čase gambler. :-) PS: Opustil klan ale bol k tomu prinútený z iného klanu.Je dosť možné že sa vráti.